Proiecte de cercetare (disciplina de Fiziopatologie coordonator sau partener):

 

 Internaționale :

 

·         Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Twinning Project for the Joint Development of Research Infrastructure” - acronim HURO-TWIN,  cod HURO/1101/086,  perioada: 2013-2015

·         Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Development of the Infrastructure for a Pole of Excellence in Cardiovascular Research”- acronim HURO-CARDIOPOL, cod HURO 0802/011_AF perioada: 2010-2012

·         Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 “Implementation of a Regional Project for Translational Medical Research  Concerning Diseases with High Impact in Population”, acronim HURO-TRANS-MED, cod HURO 0901/137/2.2.2, perioada 2010-2012

·         Proiect CAPACITĂŢI Modul III, cooperare bilaterală România – Ungaria, „Implementarea unei rețele regionale de perfecționare în cardiologia experimentală", acronim CARDIO-REG, contract 55/2008, perioada: 2008-2009

·         Proiecte europene tip COST  (Cooperation in Science and Technology)

o   Prof. Dr. Danina Muntean - membră in Comitetul de Management al acţiunilor:

-          Mitochondrial Fitness Mapping - Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment”, cod  CA15203, perioada 2016-2020

-          ”The Network for the Biology of Zinc”, cod TD1304, perioada 2013-2017

-          ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

-          Hypoxia Sensing, Signaling and Adaptation, cod BMBS TD0901, perioada 2010-2013

-          “Bioactive Food Components, Mitochondria Function and Health”, cod FA0602, per. 2007 – 2011             

o   Conf.  Dr. Adrian Sturza  - membru în Comitetul de Management al acţiunii:

-          ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

 

Naționale:

 

·         Proiect de cercetare exploratorie tip IDEIEvaluarea efectelor cardioprotectoare ale modulatorilor canalelor de potasiu dependente de ATP”, cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0512, perioada : 2013-2016

·         Proiect PNCDI II, Programul 4, categoria Parteneriate în domenii prioritare tip PC „Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – mitocondria ca multiplă țintă terapeutică"- acronim: CARDIO-MITO-PROT, cod 2560/2008, perioada: 2008-2011

·         Grantul Academiei  Române „Studii in vitro privind funcţia respiratorie a subpopulaţiilor de mitocondrii izolate din miocardul de mamifer", cod 266/2007, perioada: 2007-2008

·         Proiect CNCSIS tip A „Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecția din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală", cod 752/2006 , perioada: 2006-2007

 

Interne ale UMFVBT:

·         Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă „Rolul vitaminei D în modularea funcției vasculare și mitocondriale la nivelul țesutului adipos pe model animal și la om”, acronim ”VASC-ADIPO-MIT”, cod PIII-C5-PCFI-2017/2018-01, perioada: 2017-2018

·         Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilității unor flavonoide cu potențial chemopreventiv în melanomul malign ” - acronim ”FLAVO-FORM”, cod PIII-C2-PCFI-2015/2016-04, perioada: 2015-2016

·         Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă  „Contribuția stress-ului oxidativ indus de monoaminooxidaze la disfuncția cardiovasculară și prognosticul pacienților coronarieni cu și fără diabet zaharat” - acronim MAO-CARDIO-SOX, cod PIII-C1-PCFI-2014/2015, perioada: 2014-2015

·         Proiect pentru tineri cercetatori Cercetări privind interacţiunea mitocondrie-semnalizare purinergică în cardioprotecţia la reperfuzia postischemică” - acronim MITO-P2-REP, cod PII-C3-TC-2015

·         Proiect pentru tineri cercetatori  „Rolul monoaminoxidazelor în patogeneza arteriopatiei periferice în diabetul zaharat indus experimental”- acronim ARTERIO-MAO-DIAB, cod PII-C2-TC-2014

 

Cooperare internațională:

 

Ø  Prof. Maciej Banach, President of Polish Mother's Memorial Hospital-Research Institute, full Professor of Cardiology at the Medical University of Lodz (MUL), Head of Department of Hypertension at MUL, Founder and President of the Polish Lipid Association and the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group

Ø  Prof. Denis Angoulvant, directorul Grupului de cercetare în Cardiologie Intervențională, Departamentul de Cardiologie, Spitalul Trousseau, Unitatea de cercetare EA4245 Cellules Dendritiques & Greffes, Universitatea François Rabelais, Tours, Franța, președintele societății Groupe de Reflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) din Franța

Ø  Assoc. Prof. Werner Koopman, Department of Biochemistry, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

Ø  Assoc. Prof. István  Baczko, directorul adj. al Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria

Ø  Prof. András Varró, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria

Ø  Prof. Ralf P. Brandes, directorul Institutului de Fiziologie Cardiovasculară, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania

Ø  Prof. Bernhard Brüne, directorul Institutului de Biochimie I - Pathobiochemistry al Facultatii de Medicina, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania

Ø  Prof. Antigone Lazou, directoarea Laboratorului de Fiziologie animală, Școala de Biologie, Universitatea Aristotle, Salonic, Grecia

Ø  Prof. René Csuk, directorul Departamentului de Chimie organică, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Halle, Germania

Ø  Prof. Peter Ferdinandy, directorul Departamentului de Farmacologie și Farmacoterapie al Facultatii de Medicină, Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria, coordonatorul ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart