TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE DE FIZIOPATOLOGIE

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Specializarea BFKT

ANUL I, an universitar 2017 – 2018

 

SEMESTRUL  II / 2018

SĂPTĂMÂNA

TITLUL LUCRĂRII PRACTICE

1.

12.02-16.02

EXPLORAREA RĂSPUNSULUI INFLAMATOR. Diagnosticul de laborator al hiperuricemiei și gutei.

2.

19.02-23.02

EXPLORAREA RĂSPUNSULUI IMUN PATOLOGIC. Diagnosticul de laborator al bolilor reumatismale cronice.

3.

26.02-2.03

EXPLORAREA SINDROMULUI DUREROS.  Principii de evaluare a durerii nociceptive și neuropate.

4.

5.03-9.03

EXPLORAREA DEZECHILIBRELOR FOSFOCALCICE. Diagnosticul de laborator al afecțiunilor metabolice ale osului. Densitometria osoasă.

5.

12.03-16.03

EXPLORAREA DEZECHILIBRELOR METABOLICE. Interpretarea profilului glicemic, monitorizarea pacienților diabetici. Interpretarea profilului lipidic, diagnosticul sindromului metabolic.

6.

19.03-23.03

EXPLORAREA ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ. Evaluarea pacientului hipertensiv. Evaluarea riscului cardiovascular global.  

Verificare pe parcurs (VP) din LP 1-5

7.

26.03-30.03

ECG (II) - Modificări ECG în principalele tulburările de ritm și de conducere.

8.

2.04-6.04

ECG (I) - Modificări ECG în boala coronariană (ischemia cronică și infarctul miocardic).

9.

10.04-13.04

TESTAREA CARDIO-PULMONARĂ LA EFORT. Testul de mers de 6 minute.

10.

16.04-20.04

EXPLORAREA FUNCȚIONALĂ PULMONARĂ. Tipuri de disfuncții ventilatorii. Testele bronhomotorii.  

11.

23.04-27.04

EXPLORAREA AFECȚIUNILOR SERIEI ERITROCITARE. Diagnosticul anemiilor.

12.

30.04-4.05

EXPLORAREA AFECȚIUNILOR HEMOSTAZEI. Teste de explorare a hemostazei primare și secundare. Teste de monitorizare a terapiei anticoagulante.

13.

7.05-11.05

Recapitulare. Pregătirea examenului practic.

Recuperarea absențelor.

14.

14.05-18.05

EXAMEN PRACTICTEMATICA

Prezenţa la lucrările practice este OBLIGATORIE. Sunt acceptate 2 absențe nerecuperate (în limita a 15% din totalul orelor de lucrări practice) și 2 absențe care vor fi recuperate, în regim cu taxă, în săptămâna 7-11.05.2018 (fac excepție cazurile medicale care vor solicita individual aprobarea Decanatului).

 

Verificarea pe parcurs (VP) se organizează în cadrul lucrărilor practice şi constă în interpretarea de buletine de laborator, studii de caz și întrebări cu răspunsuri multiple din materia precizată. În condițiile absenței motivate la verificare, aceasta va putea fi susținută în  săptămâna de recuperări.

 

Examenul PRACTIC se va susţine în ultima săptămână a semestrului din toată materia predată la lucrările practice (conform tematicii afișate).

 

Nota de la examenul practic (40% din nota finală potrivit metodologiei de examinare și notare în vigoare) este alcătuită după cum urmează:

-        25% - nota de la examenul ORAL care constă în interpretarea a 2 buletine de explorări funcţionale şi de laborator, dintre care unul este un traseu ECG patologic

-     15% -   nota de la VP care consta în 10 întrebări (complement multiplu) și 5 cazuri clinice (complement simplu) din materia LP 1-5

 

Promovarea EXAMENULUI PRACTIC este obligatorie pentru promovarea examenul FINAL la FIZIOPATOLOGIE.

 

Pentru studenţii care REPETĂ anul sau cei cu CREDITE RESTANTE şi au promovat examenul practic, nota obţinută rămâne valabilă.

Studenţii care REPETĂ anul şi NU au promovat examenul practic sunt obligaţi să refacă lucrările practice şi să promoveze acest examen.

 

          

             Titular curs,                                                 Șef disciplină,      

    Conf. Univ. Dr. Lavinia Noveanu          Prof. Univ. Dr. Danina Muntean