TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE DE FIZIOPATOLOGIE

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Specializarea MEDICINĂ

ANUL III, an universitar 2017 – 2018

 

SEMESTRUL  I

Nr.

SĂPTĂMÂNA

         TITLUL LUCRĂRII PRACTICE

1.

18.09 – 22.09

LP 1. Evaluarea stres-ului cronic & a sindromului de epuizare 

          profesională. Markerii tumorali.

2.

25.09 – 29.09

LP 2. Explorarea sindromului inflamator.

          Explorarea răspunsului imun patologic.

3.

02.10 – 06.10

LP 3. Explorarea sindromului febril.

          Explorarea sindromului dureros.

4.

09.10 – 13.10

LP 4. Explorarea funcţională a aparatului respirator.

5.

16.10 – 20.10

LP 5. Explorarea în hipertensiunea arterială.

          Explorarea în afecțiunile circulației periferice.

6.

23.10 – 27.10

LP 6. Electrocardiograma normală (rapel fiziologic).

          Electrocardiograma în hipertrofii.

7.

30.10 – 03.11

LP 7. Electrocardiograma în boala coronariană și în tulburările de

         conducere.

8.

06.11 – 10.11

LP 8. Electrocardiograma în tulburările de ritm și dezechilibrele electrolitice.

9.

13.11 – 17.11

LP 9. Testul de efort în explorarea cardio-vasculară.

          Electrocardiograma de efort.

10.

20.11 – 24.11

VP 1 (din LP 1-8).

LP.10 Biomarkerii serici în explorarea cardio-vasculară.

11.

27.11 – 01.12

LP 11. Explorarea dezechilibrelor metabolismului fosfo-calcic.

12.

04.12 – 08.12

LP 12. Explorarea principalelor afecțiuni endocrine.

13.

11.12 – 15.12

LP 13. Explorarea dezechilibrelor nutriționale.

14.

18.12 – 22.12

LP 14. Explorarea principalelor afecțiuni neuro-musculare.

RECUPERĂRI.

 

 

Prezenţa la lucrările practice este obligatorie în vederea prezentării la examen, fiind admise cel mult 2 absenţe nerecuperate pe semestru.

 

Este admisă recuperarea a maximum 2 absenţe/semestru.

Recuperările se efectuează în ultima săptămână a fiecărui semestru în baza achitarii taxei corespunzătoare (excepție cazurile medicale).

 

Verificările pe parcurs (VP) se organizează în cadrul lucrărilor practice şi constau în interpretarea de electrocardiograme, buletine de analiză și studii de caz din materia precizată.

În condițiile absenței motivate la VP 1 sau 2 acestea vor putea fi susținute în ultima săptămână a semestrului corespunzător.

 

Examenul practic se va susţine în ultima săptămână a semestrului II sau în sesiunea ordinară din tematica predată la lucrările practice.

 

Nota la examenul practic (40% din nota finală potrivit Metodologiei de examinare și notare în vigoare) este alcătuită după cum urmează:

15% - nota de la proba orală

10% - nota de la testul grilă

  7,5% - nota de la VP1

  7,5% - nota de la VP2

 

Pentru studenţii care repetă anul şi au promovat examenul practic, nota obţinută rămâne valabilă. Studenţii care repetă anul şi nu au promovat examenul practic sunt obligaţi să refacă lucrările practice şi să promoveze acest examen.

 

 

Șef Disciplina Fiziopatologie,

 

Prof.dr. Danina Muntean