TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE DE FIZIOPATOLOGIE

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Specializarea MEDICINĂ

ANUL III, an universitar 2017 – 2018

 

SEMESTRUL  I

Nr.

SĂPTĂMÂNA

         TITLUL LUCRĂRII PRACTICE

1.

18.09 – 22.09

LP 1. Evaluarea stres-ului cronic & a sindromului de epuizare 

          profesională. Markerii tumorali.

2.

25.09 – 29.09

LP 2. Explorarea sindromului inflamator.

          Explorarea răspunsului imun patologic.

3.

02.10 – 06.10

LP 3. Explorarea sindromului febril.

          Explorarea sindromului dureros.

4.

09.10 – 13.10

LP 4. Explorarea funcţională a aparatului respirator.

5.

16.10 – 20.10

LP 5. Explorarea în hipertensiunea arterială.

          Explorarea în afecțiunile circulației periferice.

6.

23.10 – 27.10

LP 6. Electrocardiograma normală (rapel fiziologic).

          Electrocardiograma în hipertrofii.

7.

30.10 – 03.11

LP 7. Electrocardiograma în boala coronariană și în tulburările de

         conducere.

8.

06.11 – 10.11

LP 8. Electrocardiograma în tulburările de ritm și dezechilibrele electrolitice.

9.

13.11 – 17.11

LP 9. Testul de efort în explorarea cardio-vasculară.

          Electrocardiograma de efort.

10.

20.11 – 24.11

VP 1 (din LP 1-8).

LP.10 Biomarkerii serici în explorarea cardio-vasculară.

11.

27.11 – 01.12

LP 11. Explorarea dezechilibrelor metabolismului fosfo-calcic.

12.

04.12 – 08.12

LP 12. Explorarea principalelor afecțiuni endocrine.

13.

11.12 – 15.12

LP 13. Explorarea dezechilibrelor nutriționale. RECUPERĂRI.

14.

18.12 – 22.12

LP 14. Explorarea principalelor afecțiuni reumatismale.

SEMESTRUL  II

Nr.

SĂPT.

                          TITLUL LUCRĂRII PRACTICE

1.

12.02 – 16.02

EXPLORAREA PATOLOGIEI SANGUINE (I): Afecțiunile seriei eritrocitare.

2.

19.02 – 23.02

EXPLORAREA PATOLOGIEI SANGUINE (II): Afecțiunile seriei leucocitare.

3.

26.02 – 02.03

EXPLORAREA PATOLOGIEI SANGUINE (III): Afecțiunile hemostazei.

4.

05.03 – 09.03

EXPLORAREA PATOLOGIEI DIGESTIVE (I): Explorarea funcțională a esofagului, stomacului, intestinului subţire & gros și a pancreasului.

5.

12.03 – 16.03

EXPLORAREA PATOLOGIEI DIGESTIVE (II): Explorarea afecţiunilor ficatului și vezicii biliare. Diagnosticul pozitiv al sindromului icteric.

6.

19.03 – 23.03

EXPLORAREA DEZECHILIBRELOR HIDRO-ELECTROLITICE.

VP (din materia LP 1-5)   

7.

26.03 – 30.03

EXPLORAREA DEZECHILIBRELOR ACIDO-BAZICE.

8.

02.04 – 06.04

EXPLORAREA PATOLOGIEI RENO-URINARE (I): Explorarea modificărilor sanguine în afecțiunile renale.

9.

09.04 – 13.04

EXPLORAREA PATOLOGIEI RENO-URINARE (II): Explorarea modificărilor urinare în afecțiunile renale.

10.

16.04 – 20.04

EXPLORAREA ÎN DIABETUL ZAHARAT.

11.

23.04 – 27.04

EXPLORAREA DIS/HIPERLIPIDEMIILOR.

12.

30.04 – 04.05

EXPLORAREA AFECȚIUNILOR METABOLISMULUI AMINOACIZILOR ȘI PROTEINELOR.

13.

07.05 – 11.05

STUDII DE CAZ & TESTE RECAPITULATIVE. RECUPERĂRI.

14.

14.05 – 18.05

EXAMEN PRACTIC.

 

 

Prezenţa la lucrările practice este obligatorie, fiind admise cel mult 2 absenţe nerecuperate pe semestru.

 

Este admisă recuperarea a maximum 2 absenţe/semestru.

Recuperările se efectuează în săptămână 7-15 mai 2018 în baza achitarii taxei corespunzătoare (excepție, cazurile medicale). Pentru acestea din urmă, în cazul depășirii nr. de absențe admise, recuperările se fac cu aprobarea Decanatului.

 

Verificarea pe parcurs (VP) se organizează în cadrul lucrărilor practice şi constă în interpretarea de buletine de laborator, studii de caz și întrebări cu răspunsuri multiple din materia precizată. În condițiile absenței motivate la verificare, aceasta va putea fi susținută în  săptămâna de recuperări.

 

Examenul practic se va susţine în ultima săptămână a semestrului II (sau în sesiunea ordinară) din tematica predată la lucrările practice.

 

Nota la examenul practic (40% din nota finală potrivit Metodologiei de examinare și notare în vigoare) este alcătuită după cum urmează:

15% - nota de la proba orală

10% - nota de la testul grilă

  7,5% - nota de la VP1

  7,5% - nota de la VP2

 

Pentru studenţii care repetă anul şi au promovat examenul practic, nota obţinută rămâne valabilă. Studenţii care repetă anul şi nu au promovat examenul practic sunt obligaţi să refacă lucrările practice şi să promoveze acest examen.

 

 

 

 

                                                                                    Șef disciplină,

 

 

                                                                             Prof. dr. Danina Muntean